Informatie Kattenziekte

Kattenziekte

De enting tegen kattenziekte is zo goed als 100% dekkend, de kans dat een ingeënte kat kattenziekte oploopt is nihil.
De laatst toegestane entingsdatum is afhankelijk van het merk en mag niet korter geleden dan 2 weken gegeven zijn.

De inentingseis van het pension tegen kattenziekte is afhankelijk van het merk van de enting.

Nobivac Tricat Trio (cocktail), houdt drie jaar.
Purevax RCP, (cocktail) houdt ook drie jaar.

De tussenliggende jaren krijgt uw kat dan respectievelijk de Nobivac Ducat of de Purevax RC enting (niesziekte). Voor de entingseis van het pension tegen niesziekte klik hier.

Felocel/Versifel CVR, houdt maar één jaar. Dit is een cocktail van kattenziekte en niesziekte en dient elk jaar gegeven te worden.

Zijn er geen gegevens over bekend, of is de enting langer dan drie jaar geleden, dan dient de kat tweemaal, met een tussenpoos van drie weken, te zijn ingeënt voordat hij in het pension komt logeren. De laatste inenting dient minimaal twee, liefst drie weken voorafgaand aan het pensionverblijf te zijn gegeven.